Programma 0. Bestuur en organisatie

Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort en Hoen
Organisatie Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

 Het programma Bestuur en Ondersteuning omvat de taakvelden:

 

Taakvelden

  • Bestuur
  • Burgerzaken

 

Actuele ontwikkelingen / knelpunten

+ = voordeel - = nadeel Najaarsnota
Programma 0 Bestuur en ondersteuning 2018
Lasten
Taakveld
Bestuur -10.500
Totaal lasten -10.500
Totaal programma 0 -10.500

Toelichting actuele ontwikkelingen / knelpunten

Afgelopen jaar is de verordening op fractieondersteuning 2018 aangenomen door de raad. Structureel stijgen de lasten met € 10.500 voor fractieondersteuning.