Actualisatie van het investeringsplan

Totaal investeringen

Fietspad langs de Linde

De realisatie fietspad langs de Linde fase 2 heeft vertraging opgelopen vanwege slechte terreinomstandigheden en flora en fauna invloeden. De extra kosten als gevolg van deze vertraging zijn nog onvolledig vanwege uit te werken scenario’s en nadere overwegingen om tot een definitieve prognose te komen.