Sitemap

Najaarsnota 2021 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Zoeken Blz. 3  
Bijlagen Blz. 4  
Sitemap Blz. 5  
Najaarsnota 2021 Blz. 6  
Mutaties najaarsnota Blz. 7  
Samenvatting mutaties najaarsnota 2021 Blz. 8  
Programma 1. Veiligheid Blz. 9  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 10  
Taakvelden Blz. 11  
Actuele ontwikkelingen / knelpunten Blz. 12  
Toelichting cijfers Blz. 13  
Programma 4. Onderwijs Blz. 14  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 15  
Taakvelden Blz. 16  
Actuele ontwikkelingen / knelpunten Blz. 17  
Toelichting cijfers Blz. 18  
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 19  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 20  
Taakvelden Blz. 21  
Actuele ontwikkelingen / knelpunten Blz. 22  
Toelichting cijfers Blz. 23  
Programma 6. Sociaal domein Blz. 24  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 25  
Taakvelden Blz. 26  
Actuele ontwikkelingen / knelpunten Blz. 27  
Toelichting cijfers Blz. 28  
Programma 7. Volksgezondheid en milieu Blz. 29  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 30  
Taakvelden Blz. 31  
Actuele ontwikkelingen / knelpunten Blz. 32  
Toelichting cijfers Blz. 33  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 34  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 35  
Taakvelden Blz. 36  
Actuele ontwikkelingen / knelpunten Blz. 37  
Toelichting actuele ontwikkelingen / knelpunten Blz. 38  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 39  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 40  
Taakvelden Blz. 41  
Actuele ontwikkelingen / knelpunten Blz. 42  
Toelichting cijfers Blz. 43  
Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien Blz. 44  
Overzicht kosten overhead Blz. 45  
Overzicht kosten overhead Blz. 46  
Toelichting overzicht kosten overhead Blz. 47  
Budgettair neutrale wijzigingen Blz. 48  
Budgettair neutrale wijzigingen Blz. 49  
Toelichting budgettair neutrale wijzigingen Blz. 50  
Actualisatie van het investeringsplan Blz. 51  
Totaal investeringen Blz. 52