Budgettair neutrale wijzigingen

Budgettair neutrale wijzigingen

+ = voordeel - = nadeel
Mutaties budgettair neutraal over programma's heen Baten Lasten
Programma 2
Verdeling stelpost Lindewijk 150.800
Programma 5
Verdeling stelpost Lindewijk -230.800
Programma 8
Inhuurgelden Omgevingswet -90.000
Overzicht Overhead
Inhuurgelden Omgevingswet 90.000
Verdeling stelpost Lindewijk 80.000
Totaal budgettair neutrale wijzigingen 0 0

Toelichting budgettair neutrale wijzigingen

Van Programma 5 naar Programma 2 & overzicht Overhead
De reeds opgenomen stelpost Lindewijk stond in programma 5. Bij de verdeling van de stelpost komen de budgetten ook in programma 2 en bij overzicht Overhead terug. 

Van programma 8 naar Overhead
Het inhuur-/opleidingsbudget van de Omgevingswet staat bij programma 8. Dit (deel) van het budget zal worden ingezet voor personele ondersteuning/implementatie van de Omgevingswet. Deze kosten staan in een ander programma, namelijk in het overzicht Overhead.