Programma 1. Veiligheid

Programma 1 | Veiligheid

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort
Organisatie Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

 Het programma Veiligheid omvat de taakvelden:

 

Taakvelden

  • Crisisbeheersing en brandweer
  • Openbare orde en veiligheid

 

Actuele ontwikkelingen / knelpunten

Geen ontwikkelingen.

+ = voordeel - = nadeel Najaarsnota
Programma 1 Veiligheid 2021
Lasten
Taakveld
Openbare orde en veiligheid -10.000
Totaal lasten -10.000
Totaal programma 1 -10.000

Toelichting cijfers

Openbare orde en Veiligheid
De coronamaatregelen hebben veel invloed gehad op de fysieke en psychische gezondheid van jongeren. Om overlast te voorkomen, startte de gemeente het project Jeugd aan Zet in Crisistijd. De gemeente ging in gesprek met de jongeren en duidelijk werd dat de jongeren behoefte hadden aan een zelfgeorganiseerd evenement ná de coronacrisis. Vanwege de versoepelingen kan het project in 2021 uitgevoerd worden. Het college heeft besloten om akkoord te gaan met de uitvoering van het project. De gemeente krijgt hiervoor € 10.000 van het Rijk via een zogenaamde decentralisatie-uitkering van het gemeentefonds (zie ook overzicht algemene dekkingsmiddelen).