Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien

Overzicht kosten overhead

Overzicht kosten overhead

+ = voordeel - = nadeel Najaarsnota
Overzicht Overhead 2021
Lasten
Taakveld
Overhead -400.000
Totaal lasten -400.000
Baten
Taakveld
Overhead
Totaal baten 0
Totaal Overzicht Overhead -400.000

Toelichting overzicht kosten overhead

Inhuurgelden
We hebben dit jaar onvoldoende middelen beschikbaar om de noodzakelijke inhuur op te vangen. Op basis van de huidige prognose verwachten we voor 2021 negatief uit te komen rond de € 400.000. De stijging van de inhuurkosten komt door inhuur van interim managers, de krapte op de arbeidsmarkt en een hoger langdurig verzuim.
Invulling van vacatures binnen het ruimtelijk domein, zowel tijdelijk als structureel verloopt moeizaam. Inhuur is daar een tijdelijke, maar dure oplossing. De krappe arbeidsmarkt met stijgende tarieven draagt ook aan de stijging van het inhuursaldo bij. Door hoger langdurig verzuim hebben we ook op andere afdelingen te maken met extra inhuur om het reguliere werk door te kunnen laten gaan.