Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Exploitatie

Terug naar navigatie - Exploitatie
+ = voordeel - = nadeel
Programma 0 Bestuur en ondersteuning 2019 2020 2021 2022 2023
Lasten
Voorjaarsnota
Herwaardering functie griffieondersteuning -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Stofkam
Verlaging OWO werkbudget 25.000 25.000 25.000 25.000
Totaal lasten -8.000 17.000 17.000 17.000 17.000
Baten
Totaal baten 0 0 0 0 0
Totaal wijzigingen programma 0 -8.000 17.000 17.000 17.000 17.000

Toelichting exploitatie

Terug naar navigatie - Toelichting exploitatie

Voorjaarsnota

Griffieondersteuning
Binnen de griffie heeft een wijziging in taken plaatsgevonden. Dit heeft onder andere geleid tot het besluit van uw werkgeverscommissie om de functie van medewerker griffieondersteuning te herwaarderen. De meerkosten bedragen € 8.000 structureel per jaar.

Stofkam

OWO werkbudget
 
Het OWO werkbudget is voor alle drie gemeenten op € 50.000 gesteld. Dit betekent voor ons een verlaging van het bestaande budget.