Meer
Publicatiedatum: 06-06-2019

Inhoud

Sitemap

Voorjaarsnota 2019 / Kadernota 2020 - 2023 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Voorwoord Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Actuele ontwikkelingen op hoofdlijnen Blz. 5  
Voorjaarsnota en kadernota op hoofdlijnen toegelicht Blz. 6  
Financiën op hoofdlijnen Blz. 7  
Financieel overzicht Blz. 8  
Dynamische investeringskalender Blz. 9  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 10  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 11  
Taakvelden Blz. 12  
Exploitatie Blz. 13  
Toelichting exploitatie Blz. 14  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 15  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 16  
Taakvelden Blz. 17  
Exploitatie Blz. 18  
Toelichting exploitatie Blz. 19  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 20  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 21  
Taakvelden Blz. 22  
Exploitatie Blz. 23  
Toelichting exploitatie Blz. 24  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 25  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 26  
Taakvelden Blz. 27  
Exploitatie Blz. 28  
Toelichting exploitatie Blz. 29  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 30  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 31  
Taakvelden Blz. 32  
Exploitatie Blz. 33  
Toelichting exploitatie Blz. 34  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 35  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 36  
Taakvelden Blz. 37  
Exploitatie Blz. 38  
Toelichting exploitatie Blz. 39  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 40  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 41  
Taakvelden Blz. 42  
Exploitatie Blz. 43  
Toelichting exploitatie Blz. 44  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 45  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 46  
Taakvelden Blz. 47  
Exploitatie Blz. 48  
Toelichting exploitatie Blz. 49  
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Blz. 50  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 51  
Mutaties algemene dekkingsmiddelen Blz. 52  
Toelichting mutaties algemene dekkingsmiddelen Blz. 53  
Overhead en Onvoorzien Blz. 54  
Overzicht kosten overhead Blz. 55  
Mutaties overhead Blz. 56  
Toelichting mutatie overhead Blz. 57  
Onvoorziene uitgaven Blz. 58  
Mutaties onvoorzien Blz. 59  
Toelichting op de cijfers Blz. 60