Sitemap

 1. Blz. 1 Voorjaarsnota 2019 / Kadernota 2020 - 2023
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Voorwoord
   2. Blz. 5 Actuele ontwikkelingen op hoofdlijnen
    1. Blz. 6 Voorjaarsnota en kadernota op hoofdlijnen toegelicht
   3. Blz. 7 Financiën op hoofdlijnen
    1. Blz. 8 Financieel overzicht
    2. Blz. 9 Dynamische investeringskalender
   4. Blz. 10 Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning
    1. Blz. 11 Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning
    2. Blz. 12 Taakvelden
    3. Blz. 13 Exploitatie
    4. Blz. 14 Toelichting exploitatie
   5. Blz. 15 Programma 1 | Veiligheid
    1. Blz. 16 Programma 1 | Veiligheid
    2. Blz. 17 Taakvelden
    3. Blz. 18 Exploitatie
    4. Blz. 19 Toelichting exploitatie
   6. Blz. 20 Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat
    1. Blz. 21 Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat
    2. Blz. 22 Taakvelden
    3. Blz. 23 Exploitatie
    4. Blz. 24 Toelichting exploitatie
   7. Blz. 25 Programma 4 | Onderwijs
    1. Blz. 26 Programma 4 | Onderwijs
    2. Blz. 27 Taakvelden
    3. Blz. 28 Exploitatie
    4. Blz. 29 Toelichting exploitatie
   8. Blz. 30 Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie
    1. Blz. 31 Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie
    2. Blz. 32 Taakvelden
    3. Blz. 33 Exploitatie
    4. Blz. 34 Toelichting exploitatie
   9. Blz. 35 Programma 6 | Sociaal domein
    1. Blz. 36 Programma 6 | Sociaal domein
    2. Blz. 37 Taakvelden
    3. Blz. 38 Exploitatie
    4. Blz. 39 Toelichting exploitatie
   10. Blz. 40 Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu
    1. Blz. 41 Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu
    2. Blz. 42 Taakvelden
    3. Blz. 43 Exploitatie
    4. Blz. 44 Toelichting exploitatie
   11. Blz. 45 Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
    1. Blz. 46 Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
    2. Blz. 47 Taakvelden
    3. Blz. 48 Exploitatie
    4. Blz. 49 Toelichting exploitatie
   12. Blz. 50 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 51 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
    2. Blz. 52 Mutaties algemene dekkingsmiddelen
    3. Blz. 53 Toelichting mutaties algemene dekkingsmiddelen
   13. Blz. 54 Overhead en Onvoorzien
    1. Blz. 55 Overzicht kosten overhead
     1. Blz. 56 Mutaties overhead
     2. Blz. 57 Toelichting mutatie overhead
    2. Blz. 58 Onvoorziene uitgaven
     1. Blz. 59 Mutaties onvoorzien
     2. Blz. 60 Toelichting op de cijfers
  2. Zoeken
  3. Publicatie bijlagen
  4. Contact
  5. PrivacyStatement
  6. Sitemap