Programma 1 | Veiligheid

Programma 1 | Veiligheid

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort
Organisatie Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

Taakvelden

  • Crisisbeheersing en brandweer
  • Openbare orde en veiligheid

Exploitatie

+ = voordeel - = nadeel
Programma 1 Veiligheid 2019 2020 2021 2022 2023
Lasten
Gemeenschappelijke regelingen
Bijdrage aan Veiligheidsregio Fryslân 0 -36.000 -10.000 -4.000 -4.000
Totaal lasten 0 -36.000 -10.000 -4.000 -4.000
Baten
Totaal baten 0 0 0 0 0
Totaal wijzigingen programma 1 0 -36.000 -10.000 -4.000 -4.000

Toelichting exploitatie

Gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio
Op basis van de meerjarenbegroting van de Veiligheidsregio Fryslân moet de bijdrage voor het onderdeel veiligheid omhoog.