Programma 1. Veiligheid

Actuele ontwikkelingen / knelpunten

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen / knelpunten

Openbare orde en veiligheid   (Categorie a)
Veilig Verkeer Nederland is vanwege uitblijvend succes, gestopt met het werken met digitale buurttafels. Vanuit de gemeente zullen wij daarom deze buurttafels niet meer faciliteren, ondersteunen of er in participeren. Dit heeft geen financiële wijzigingen tot gevolg.
Het beleid omtrent de diverse werkgroepen verkeer blijft gehandhaafd.

Geen financiële afwijkingen.