Programma 4. Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

Portefeuillehouder(s) Kloosterman
Organisatie Sociaal domein

 Het programma Onderwijs omvat de taakvelden:

 

Taakvelden

  • Onderwijsbeleid en leerlingzaken
  • Onderwijshuisvesting
  • Openbaar basisonderwijs

 

Actuele ontwikkelingen / knelpunten

Geen ontwikkelingen.

 

Investeringen

Geen ontwikkelingen.