Sitemap

Voorjaarsnota 2018 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Zoeken Blz. 3  
Bijlagen Blz. 4  
Sitemap Blz. 5  
Uitgangspunten en resultaat Blz. 6  
Uitgangspunten en resultaat Blz. 7  
Samenvatting mutaties Voorjaarsnota 2018 Blz. 8  
Programma 0. Bestuur en organisatie Blz. 9  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 10  
Taakvelden Blz. 11  
Actuele ontwikkelingen / knelpunten Blz. 12  
Toelichting actuele ontwikkelingen / knelpunten Blz. 13  
Investeringen Blz. 14  
Programma 1. Veiligheid Blz. 15  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 16  
Taakvelden Blz. 17  
Actuele ontwikkelingen / knelpunten Blz. 18  
Investeringen Blz. 19  
Programma 2. Verkeer, wegen, water en groen Blz. 20  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 21  
Taakvelden Blz. 22  
Actuele ontwikkelingen / knelpunten Blz. 23  
Toelichting actuele ontwikkelingen / knelpunten Blz. 24  
Investeringen Blz. 25  
Programma 3. Economische zaken Blz. 26  
Programma 3 | Economie Blz. 27  
Taakvelden Blz. 28  
Actuele ontwikkelingen / knelpunten Blz. 29  
Toelichting actuele ontwikkelingen / knelpunten Blz. 30  
Investeringen Blz. 31  
Programma 4. Onderwijs Blz. 32  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 33  
Taakvelden Blz. 34  
Actuele ontwikkelingen / knelpunten Blz. 35  
Investeringen Blz. 36  
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 37  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 38  
Taakvelden Blz. 39  
Actuele ontwikkelingen / knelpunten Blz. 40  
Toelichting actuele ontwikkelingen / knelpunten Blz. 41  
Investeringen Blz. 42  
Programma 6. Maatschappelijke en sociale voorzieningen Blz. 43  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 44  
Taakvelden Blz. 45  
Actuele ontwikkelingen / knelpunten Blz. 46  
Toelichting op actuele ontwikkelingen / knelpunten Blz. 47  
Investeringen Blz. 48  
Programma 7. Volksgezondheid en milieu Blz. 49  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 50  
Taakvelden Blz. 51  
Actuele ontwikkelingen / knelpunten Blz. 52  
Toelichting actuele ontwikkelingen / knelpunten Blz. 53  
Investeringen Blz. 54  
Programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Blz. 55  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 56  
Taakvelden Blz. 57  
Actuele ontwikkelingen / knelpunten Blz. 58  
Toelichting actuele ontwikkelingen / knelpunten Blz. 59  
Investeringen Blz. 60  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 61  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 62  
Taakvelden Blz. 63  
Actuele ontwikkelingen / knelpunten Blz. 64  
Toelichting actuele ontwikkelingen / knelpunten Blz. 65  
Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien Blz. 66  
Overzicht kosten overhead Blz. 67  
Overzicht kosten overhead Blz. 68  
Toelichting overzicht kosten overhead Blz. 69  
Investeringen Blz. 70  
Vennnootschapsbelasting Blz. 71  
Vennootschapsbelasting Blz. 72  
Onvoorziene uitgaven Blz. 73  
Onvoorziene uitgaven Blz. 74  
Budgettair neutrale wijzigingen Blz. 75  
Budgettair neutrale wijzigingen Blz. 76  
Toelichting budgettair neutrale wijzigingen Blz. 77  
Actualisatie van het investeringsplan Blz. 78  
Totaal investeringen Blz. 79  
Toelichting Blz. 80  
Actualisatie risico's Blz. 81  
Actualisatie risico's Blz. 82