Kerngegevens

Kerngegevens

 

 

Kerngegevens Begroting 2021 Prognose 2022 Prognose 2023 Prognose 2024
Sociale structuur 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024
Inwoners
 van 0-4 jaar 1.000 1.000 1.000 1.000
 van 5-19 jaar 4.300 4.300 4.300 4.300
 van 20-64 jaar 13.700 13.425 13.250 13.075
 vanaf 65 jaar 6.900 7.200 7.400 7.600
Totaal inwoners 25.900 25.925 25.950 25.975
Uitkeringsgerechtigden 485 478 470 465
Fysieke structuur
Oppervlakte gemeente in km²
binnenwater 7,73 7,73 7,73 7,73
land 220,71 220,71 220,71 220,71
Totaal oppervlakte 228,44 228,44 228,44 228,44
Woonruimten
Koopwoningen (excl.recreatie) 7.931 7.951 7.971 7.991
Huurwoningen 3.327 3.337 3.347 3.357
Recreatiewoningen 158 171 184 197
Totaal woonruimten 11.416 11.459 11.502 11.545
Woonwagens 16 16 16 16
Woonschepen 1 1 1 1
Lengte van de wegen in meters
Binnen de bebouwde kom 121.343 121.343 121.343 121.343
Buiten de bebouwde kom 284.600 284.600 284.600 284.600
Totaal lengte van de wegen 405.943 405.943 405.943 405.943
Lengte van de fietspaden in meters 84.861 84.861 84.861 84.861
Aantal m2 openbaar groen 1.129.329 1.129.329 1.129.329 1.129.329