Budgettair neutrale wijzigingen

Budgettair neutrale wijzigingen

Mutaties budgettair neutraal over programma's heen Baten Lasten
Programma 2 Overdracht Lindewijk speeltoestellen -4.200
Programma 4 Overdracht Lindewijk speeltoestellen 4.200
Programma 6 Personen met verward gedrag 28.000
Programma 7 Personen met verward gedrag -28.000
Totaal budgettair neutrale wijzigingen 0 0
+ = voordeel - = nadeel

Toelichting budgettair neutrale wijzigingen

Overdracht Lindewijk
Het woonrijpe deel van de Lindewijk is overgedragen aan de algemene dienst. In programma 2 is voorzien in voldoende budget om dit nieuwe deel van Wolvega in beheer te nemen. Een deel van het beschikbare budget (€ 4.200) moet worden overgeheveld naar programma 4, voor het onderhouden van de speeltoestellen. 

Wmo geescaleerde zorg 18 +
Voorstel is het budget voor de Aanpak Personen met verward gedrag dat in programma 7 staat, Openbare gezondheidszorg, onder te brengen bij  programma 6, Wmo geëscaleerde zorg 18+.  Dit betreft een verschuiving van € 28.000.