Programma 3 | Economie

Programma 3 | Economie

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort en Hoen
Organisatie Ruimte, Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

Taakvelden

  • Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
  • Economische ontwikkeling
  • Economische promotie
  • Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Kermissen
Door het Corona-virus is de voorjaarskermis niet doorgegaan. Het is nu nog niet te zeggen of de najaarskermis wel door kan gaan. Per kermis ontvangen we een vergoeding van  € 6.500.

Centrum ontwikkeling Wolvega
In september 2019 zijn wij het proces gestart voor een centrumvisie voor Wolvega en een actuele detailhandelsvisie voor de gemeente. Dit project is opgenomen in het dynamische investeringsprogramma. In uw vergadering van maart 2020 heeft u een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 400.000. Inmiddels is de projectorganisatie bemenst en zijn de eerste onderzoeken (passantenonderzoek en bewonersonderzoek) uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn in mei beschikbaar. De zoektocht naar een bureau dat de gevraagde visies moet maken is gestart en de gunning hiervan is in mei. 
De WOW heeft als ondersteuning een centrummanager ingehuurd. Wij hebben besloten 50% van de kosten daarvan te vergoeden.
Als onderdeel van de Friese Retailaanpak hebben wij bij de provincie een subsidieverzoek ingediend. Deze subsidie willen wij gebruiken om de samenwerking tussen de partijen (gemeente, ondernemers en vastgoed) vorm te geven en te verbeteren.

Bedrijventerreinen
Onderhandelingen die in 2019 zijn gevoerd over de verkoop van percelen bedrijventerrein zullen met enige vertraging in 2020 worden afgerond.  Wij hebben nog regelmatig contacten met bedrijven die op zoek zijn naar een bedrijfslocatie.  Of het Corona-virus een nadelig effect heeft op het kunnen afronden van deze onderhandelingen is nu nog niet te zeggen.

Bedrijfsbezoeken. 
Door het Cornona-virus zijn er vanaf maart geen bedrijfsbezoeken meer geweest. Wel hebben wij constant contact met onze ondernemers om te horen hoe het gaat en of wij als gemeente nog iets kunnen doen.  Deze werkwijze zullen we waarschijnlijk gedurende heel 2020 moeten voortzetten.

Investeringen

Centrumontwikkeling Wolvega: krediet van € 400.000. Reeds besloten door raad.