Sitemap

Voorjaarsnota 2020 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Zoeken Blz. 3  
Bijlagen Blz. 4  
Sitemap Blz. 5  
Voorwoord Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Actuele ontwikkelingen op hoofdlijnen Blz. 8  
Voorjaarsnota op hoofdlijnen toegelicht Blz. 9  
Financiën op hoofdlijnen Blz. 10  
Financieel overzicht Blz. 11  
Risicoparagraaf Blz. 12  
Risicoparagraaf Blz. 13  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 14  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 15  
Taakvelden Blz. 16  
Actuele ontwikkelingen en trends Blz. 17  
Exploitatie Blz. 18  
Toelichting exploitatie Blz. 19  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 20  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 21  
Taakvelden Blz. 22  
Actuele ontwikkelingen en trends Blz. 23  
Exploitatie Blz. 24  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 25  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 26  
Taakvelden Blz. 27  
Actuele ontwikkelingen en trends Blz. 28  
Exploitatie Blz. 29  
Toelichting exploitatie Blz. 30  
Programma 3 | Economie Blz. 31  
Programma 3 | Economie Blz. 32  
Taakvelden Blz. 33  
Actuele ontwikkelingen en trends Blz. 34  
Investeringen Blz. 35  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 36  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 37  
Taakvelden Blz. 38  
Actuele ontwikkelingen en trends Blz. 39  
Exploitatie Blz. 40  
Toelichting exploitatie Blz. 41  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 42  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 43  
Taakvelden Blz. 44  
Actuele ontwikkelingen en trends Blz. 45  
Exploitatie Blz. 46  
Toelichting exploitatie Blz. 47  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 48  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 49  
Taakvelden Blz. 50  
Actuele ontwikkelingen en trends Blz. 51  
Exploitatie Blz. 52  
Toelichting exploitatie Blz. 53  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 54  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 55  
Taakvelden Blz. 56  
Actuele ontwikkelingen en trends Blz. 57  
Exploitatie Blz. 58  
Toelichting exploitatie Blz. 59  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 60  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 61  
Taakvelden Blz. 62  
Actuele ontwikkelingen en trends Blz. 63  
Exploitatie Blz. 64  
Toelichting exploitatie Blz. 65  
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Blz. 66  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 67  
Taakvelden Blz. 68  
Actuele ontwikkelingen en trends Blz. 69  
Mutaties algemene dekkingsmiddelen Blz. 70  
Toelichting mutaties algemene dekkingsmiddelen Blz. 71  
Overhead en Onvoorzien Blz. 72  
Overzicht kosten overhead Blz. 73  
Algemene ontwikkelingen en trends Blz. 74  
Mutaties overhead Blz. 75  
Toelichting mutaties overhead Blz. 76  
Budgettair neutrale wijzigingen Blz. 77  
Budgettair neutrale wijzigingen Blz. 78  
Toelichting budgettair neutrale wijzigingen Blz. 79