Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort, Jongebloed en Hoen
Organisatie Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

Taakvelden

  • Bestuur 
  • Burgerzaken

Dienstverlening op orde

Onze basis dienstverlening is op orde. In de verantwoording over 2019 staan de positieve resultaten van de monitoring op deze beleidsindicatoren.  Er is vanwege de corona-crisis nu geen zekerheid te geven of het nieuwe beleidsplan dienstverlening 2021 -2024 nog dit jaar kan worden aangeboden aan de raad. 

Bekendmakingen en besluiten

Als gevolg van de corona-crisis loopt het proces van de introductie van de wekelijkse Westwijzer en de vernieuwde bekendmaking van de collegebesluiten iets vertraging op. Wij constateren deze vertraging ook voor de initiatieven vanuit de dorpen/samenleving. Dat ligt in dit voorjaar ook even stil. Daarentegen is de introductie van de digitale besluitvorming van de collegebesluiten in I-babs vanwege de corona-crisis juist naar voren gehaald.

Inrichting werkplekken

Het thuiswerken heeft het anders omgaan met en inrichten van de (kantoor) werkplekken in een stroomversnelling gebracht. Dat het investeringskrediet daarvoor al in de begroting was opgenomen komt goed van pas.  De 1,5 meter afstand zal de nodige creativiteit vragen voor het gebruik en de inrichting van onze kantoren, werk- en vergaderruimten.

Exploitatie

+ = voordeel - = nadeel Voorjaarsnota
Programma 0 Bestuur en ondersteuning 2020
Lasten
Taakveld
Bestuur 0
Boek 75 jaar bevrijding -40.000
Totaal lasten -40.000
Totaal programma 0 -40.000

Toelichting exploitatie

Bestuur

75 jaar bevrijding
In het kader van 75 jaar bevrijding van Weststellingwerf op 12 en 13 april 2020 is het initiatief ontstaan om een verhalenboek van tien lokale, bijzondere en waargebeurde verhalen samen te stellen inclusief aandacht voor het Stellingwerfs.  Daarbij het idee om dit boek als verrassing rondom het paasweekend van 12/13  april 2020 aan te bieden aan de inwoners. Daarom is in de openbaarheid hierover vooraf geen bekendheid gegeven.  De eenmalige extra kosten voor dit verhalenboek maken, drukken en verspreiden zijn € 40.000.