Programma 1 | Veiligheid

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

De raad heeft het beleidsplan Integrale Veiligheid 2020 - 2023 vastgesteld in maart 2020. We werken nu aan de uitvoeringsplannen. Ook kijken we naar de beleidsindicatoren waarop gemonitord gaat worden. De Corona-crisis heeft forse impact op de dagelijkse werkzaamheden van het team openbare orde en veiligheid.  In het jaar 2021 proberen we het werk te normaliseren. 

Exploitatie

Terug naar navigatie - Exploitatie
+ = voordeel - = nadeel Voorjaarsnota Kadernota 2022-2025
Programma 1 Veiligheid 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Taakveld
Crisisbeheersing en brandweer
Bijdrage veiligheidsregio Fryslân -37.500 -37.500 -38.000 -53.500
Totaal lasten 0 -37.500 -37.500 -38.000 -53.500
Totaal programma 1 0 -37.500 -37.500 -38.000 -53.500

Toelichting exploitatie

Terug naar navigatie - Toelichting exploitatie

Taakveld Crisisbeheersing en Brandweer

Bijdrage veiligheidsregio Fryslân
De gemeentelijke bijdrage voor de Veiligheidsregio Fryslân neemt op basis van hun concept-meerjarenbegroting (2022-2025) van de veiligheidsregio toe. Zie ook programma 7 voor het onderdeel gezondheid.