Sitemap

Voorjaarsnota 2021 / Kadernota 2022-2025 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Voorwoord Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Actuele ontwikkelingen op hoofdlijnen Blz. 5
Voorjaarsnota en kadernota op hoofdlijnen toegelicht Blz. 6
Toelichting Blz. 7
Risicoparagraaf Blz. 8
Risicoparagraaf Blz. 9
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 10
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 11
Taakvelden Blz. 12
Exploitatie Blz. 13
Toelichting exploitatie Blz. 14
Programma 1 | Veiligheid Blz. 15
Programma 1 | Veiligheid Blz. 16
Taakvelden Blz. 17
Actuele ontwikkelingen Blz. 18
Exploitatie Blz. 19
Toelichting exploitatie Blz. 20
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 21
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 22
Taakvelden Blz. 23
Actuele ontwikkelingen Blz. 24
Exploitatie Blz. 25
Toelichting exploitatie Blz. 26
Programma 3 | Economie Blz. 27
Programma 3 | Economie Blz. 28
Taakvelden Blz. 29
Exploitatie Blz. 30
Toelichting exploitatie Blz. 31
Toelichting investeringen Blz. 32
Programma 4 | Onderwijs Blz. 33
Programma 4 | Onderwijs Blz. 34
Taakvelden Blz. 35
Actuele ontwikkelingen Blz. 36
Exploitatie Blz. 37
Toelichting exploitatie Blz. 38
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 39
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 40
Taakvelden Blz. 41
Actuele ontwikkelingen Blz. 42
Exploitatie Blz. 43
Toelichting exploitatie Blz. 44
Toelichting investeringen Blz. 45
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 46
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 47
Taakvelden Blz. 48
Actuele ontwikkelingen Blz. 49
Exploitatie Blz. 50
Toelichting exploitatie Blz. 51
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 52
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 53
Taakvelden Blz. 54
Actuele ontwikkelingen Blz. 55
Exploitatie Blz. 56
Toelichting exploitatie Blz. 57
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 58
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 59
Taakvelden Blz. 60
Exploitatie Blz. 61
Toelichting exploitatie Blz. 62
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Blz. 63
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 64
Actuele ontwikkelingen Blz. 65
Mutaties algemene dekkingsmiddelen Blz. 66
Toelichting mutaties algemene dekkingsmiddelen Blz. 67
Overhead en Onvoorzien Blz. 68
Overzicht kosten overhead Blz. 69
Actuele ontwikkelingen Blz. 70
Mutaties overhead Blz. 71
Toelichting mutaties overhead Blz. 72
Onvoorziene uitgaven Blz. 73
Mutaties onvoorzien Blz. 74
Budgetverschuivingen van programma naar programma Blz. 75
Budgetverschuivingen Blz. 76
Toelichting op budgetverschuivingen Blz. 77
Bijlagen Blz. 78
Bijlage 1: Overzicht investeringsambities Blz. 79
Overzicht investeringsambities Blz. 80
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap