Voorwoord

Beste leden van de raad van de gemeente Weststellingwerf,

 

Met genoegen bieden we u hierbij de begroting 2019-2022 aan. De basis van deze begroting is ons collegeprogramma ’Weststellingwerf, de kracht van Samen en Doen!’ In deze begroting verwijzen wij op meerdere plekken naar ons collegeprogramma. Het collegeprogramma wordt daarom gelijktijdig met deze programmabegroting aangeboden.

We starten deze begroting vanuit een financiële basis die op orde is en dat willen we vanzelfsprekend zo houden. We zijn een gemeente waar het veilig en comfortabel wonen en werken is en het voor onze recreanten plezierig verblijven is. Daarom zorgen wij voor stabiele woonlasten en ruimte voor investeringen.

Belastingen en leges blijven gelijk

Voor 2019 blijven de woonlasten gelijk. De tarieven van afvalstoffenheffing en rioolheffing veranderen niet en dat geldt ook voor de opbrengst onroerende-zaakbelastingen. De leges en overige belastingen blijven ook gelijk.

Schuldpositie

Onze schulden zijn in de afgelopen periode al aanzienlijk verlaagd. Op het bestaande schuldtotaal gaan we verder aflossen.

Ambities en investeringen

In ons collegeprogramma leest u onze missie en de 41 opgaven of ambities waar wij met u en de samenleving de komende jaren aan willen werken. Deze ambities, verdeeld over de vier thema’s Bestuurlijke vernieuwing, Mensen, Werk en Wonen en Leefomgeving zijn in de begroting al voor het merendeel financieel vertaald. Ook een aantal eerder geformuleerde ambities is al meegenomen in de begroting. Dit zijn onder andere de aanleg van snel internet, het renoveren van het fietspad langs de Linde, Noordwolde fase 5 en de herinrichting van de stationsomgeving.

Voor de volgende investeringsambities uit ons collegeprogramma stellen wij voor om (een deel van) de ontvangen precarioheffing in te zetten:

  • De herstructurering van de Steenwijkerweg in De Blesse;
  • Economie / Winkelcentrum;
  • Basisscholen (De Blesse / Steggerda en Wolvega);
  • Realisatie van een veilige Lycklamaweg;
  • Recreatie Driewegsluis / Rottige Meente.

Ook financiële behoedzaamheid

Hoewel we de komende jaren daadkrachtig aan de slag willen, zijn we ook zeker behoedzaam. We sluiten deze bestuursperiode onze ogen niet voor financiële risico’s die onder meer te maken hebben met onzekerheden in de jeugdzorg en grondexploitaties.

Weststellingwerf, de kracht van Samen en Doen!

Samen met u als raad, onze medewerkers, onze inwoners, het onderwijs, ondernemers, verenigingen en andere maatschappelijke partners willen we aan deze gezamenlijke ambities werken. Wij vertrouwen erop dat binnen deze begroting te kunnen doen. We nodigen iedereen uit om daadkrachtig via bestaande of nieuwe netwerken hier aan bij te dragen!

 

Burgemeester en wethouders van Weststellingwerf.