Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Aanpak overlastgevende, hinderlijke en criminele jeugd(groepen)

Aanpak overlastgevende, hinderlijke  en criminele jeugd(groepen)
Portefeuillehouder
Nadort André, van de

In 2019 is er structureel overleg tussen gemeente (diverse functionarissen), jongerenwerk en politie (jeugdagent en wijkagenten). Samen met een welzijnsinstelling, scholen, ouders en de politie wordt de ontwikkeling van groepen jongeren gevolgd en indien nodig actie ondernomen. Gewerkt wordt conform het calamiteiten protocol jeugd 2016. Binnen de aanpak voorkomen escalatie tafel worden problemen in de samenwerking tussen de ketenpartners opgepakt en besproken, alsook de ontwikkelingen en trends.