Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Aansluiting onderwijs en jeugd

Aansluiting onderwijs en jeugd
Portefeuillehouder
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

De aansluiting onderwijs en jeugd willen we verbeteren. Er is een duidelijke link tussen de twee beleidsvelden bij (dreigende) uitval en ernstige (psychische) problematiek in het onderwijs. Redenerend vanuit ‘het kind centraal stellen’ willen we de komende jaren tot een integraal beleid komen, waarin onderwijs en jeugdhulp goed op elkaar zijn aangesloten. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan meer preventief werken.