Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Adequaat toezicht en handhaving op de naleving milieuregelgeving op basis van wettelijke kwaliteitscriteria

Adequaat toezicht en handhaving op de naleving milieuregelgeving op basis van wettelijke kwaliteitscriteria
Portefeuillehouder
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

Vanuit het huidige beleid leggen wij de uitvoering van het (wettelijk) taakveld vergunningverlening, toezicht en handhaving vast en doen wij verslag van het voorgaande uitvoeringsjaar. Wij verlenen omgevingsvergunningen milieu, behandelen Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)-meldingen milieu en voeren overige werkzaamheden binnen het taakveld milieu uit.