Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Portefeuillehouder
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

De kadernota Armoedebeleid en schuldhulpverlening is in januari 2018 door de raad vastgesteld. In het uitvoeringsplan Armoedebestrijding en schuldhulpverlening wordt verdere invulling gegeven. 

Vanaf 2017 zetten we twee preventiemedewerkers schulden in. Zij maken deel uit van de gebiedsteams. Personen met een problematische schuld worden door de Kredietbank Nederland geholpen. Het aantal aanvragen schuldhulpverlening laat een daling zien. Samen met de Kredietbank Nederland hebben we eraan gewerkt om vanaf begin 2018 de toegang tot Schuldhulpverlening bij de gemeente onder te brengen. 

De nieuwe werkwijze vanuit de pilot bewindvoering (Village Deal) wordt ingebed in de gebiedsteams. De aanpak Financiële zelfredzaamheid op maat wordt verder ingevoerd. De samenwerking met bewindvoerders wordt versterkt.

Vanuit het IBP (InterBestuurlijk Programma) is voor de jaren 2018, 2019 en 2020 extra geld beschikbaar gekomen voor armoedebestrijding en aanpak van schulden. Dit is in de betreffende begrotingen meegenomen.