Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Collegecommunicatie: zichtbaar en transparant

Collegecommunicatie: zichtbaar en transparant
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun
Nadort André, van de

Zichtbaar en benaderbaar college
De wethouders dragen in hun portefeuille ook verantwoordelijkheid voor een bepaald geografisch gebied. Dit brengt verbindingen met inwoners, belangengroepen, ondernemers en maatschappelijke organisaties met zich mee. In 2019 willen we de interactie tussen deze groepen en de portefeuillehouders meer zichtbaar maken. Publieke optredens en bijeenkomsten waarin de dialoog met inwoners en ondernemers wordt aangegaan, koppelen we terug aan de samenleving.

Openbaarmaking en transparantie
Het verbeteren van de begrijpelijkheid van college- en raadsvoorstellen blijft in 2019 onze aandacht vragen. Besluiten van het college maken we actief bekend in begrijpelijke taal. Hierbij hoort ook het geven van duidelijkheid over de besluitvorming: hoe verloopt deze verder, wat moet de raad nog besluiten en heeft de inwoner (nog) invloed (gehad).

Pers
De pers is een belangrijke intermediair in openbaarmaking. Door ons persbeleid en door mediamonitoring hebben we overzicht van wat er in de media verschijnt.

Actiepunten voor 2019:

  • Werken aan de zichtbaarheid van het college van B&W
  • Bekendmaken van collegebesluiten in heldere taal
  • Overzicht krijgen en behouden op de media