Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Concerncommunicatie: goed bereik en heldere taal

Concerncommunicatie: goed bereik en heldere taal
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun
Nadort André, van de

Kwaliteit
Team communicatie helpt de interne organisatie om zo goed mogelijk te communiceren. Een werkwijzer met handreikingen en tips helpt medewerkers om dat zelf al zo goed mogelijk te doen. We zorgen ervoor dat medewerkers zich meer bewust zijn van de openbaarheid van hun werk. Met tips, trainingen en het herschrijven van standaard teksten zorgen we voor het gebruik van heldere taal.

Online communicatie en dienstverlening
We werken aan een klantgerichte en toegankelijke website, zodat bezoekers snel vinden wat ze zoeken. We richten de website in op basis van de meest gestelde vragen en de meest bezochte webpagina’s. De web-teksten herschrijven wij in heldere taal en checken de begrijpelijkheid bij de inwoners. Via MijnWeststellingwerf en MijnOverheid kunnen inwoners zoveel mogelijk zaken zelf online regelen. De (nieuwe) online mogelijkheden gaan we actief promoten, het is ons voorkeurskanaal.

Crossmediale aanpak
Voor een goed bereik is de inzet van online en offline middelen nodig. Een wekelijkse gemeentepagina (Westwijzer met bekendmakingen) in de krant geeft meer ruimte om te vertellen wat we doen en waar we voor staan. Door te zorgen voor terugkomende rubrieken zorgen we voor herkenbaarheid. We maken actief gebruik van sociale media, niet alleen door berichten te posten maar ook door te adverteren voor een groter bereik. Daarnaast gaan we de digitale nieuwsbrieven voor inwoners en ondernemers promoten. De inzet van beeldmateriaal (foto’s, filmpjes en infographics) zorgt voor meer bereik.

Actiepunten voor 2019:

  • Werken aan de borging van heldere taal in de interne organisatie, onder meer door het herschrijven van de standaardbrieven en e-mails
  • Zorgen voor een begrijpelijke en toegankelijke website 
  • Invulling van de wekelijkse gemeentepagina Westwijzer in de krant