Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

De toegang op orde en doorontwikkeling

De toegang op orde en doorontwikkeling
Portefeuillehouder
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

We bieden een basis aan voorzieningen waar alle kinderen en hun ouders gebruik van maken. Is er meer ondersteuning nodig dan levert het gebiedsteam dit of het gebiedsteam verwijst door. Het gebiedsteam opereert in een dynamische omgeving en dit vraagt om continue aandacht voor doorontwikkeling. Ook de landelijke ontwikkelingen en actieplannen vragen om aanpassing en doorontwikkeling van de gebiedsteams. In 2019 krijgen we onder andere te maken met de aanpassingen in de Wet op de Meldcode. Dit heeft consequenties voor Veilig Thuis en ook voor onze eigen werkwijze en protocollen. Ook de verschuiving van de SAVE-werkwijze naar de gebiedsteams vraagt om aanpassing en focus op het behouden en bevorderen van deskundigheid.