Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

De Vereniging Kleine Dorpen (VKD) speelt een belangrijke rol in het stroomlijnen van de contacten tussen gemeente en dorpen

De Vereniging Kleine Dorpen (VKD) speelt  een belangrijke rol in het stroomlijnen van de contacten tussen gemeente en dorpen
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun
Nadort André, van de

De Vereniging Kleine Dorpen (VKD) speelt met betrekking tot meerdere ontwikkelingen een belangrijke rol als klankbord of adviesgever. We vinden het belangrijk dat deze koepel van dorpsbelangen ons gevraagd en ongevraagd advies geeft. Daarnaast initieert de VKD zelf projecten en stimuleert men de bovenlokale samenwerking. De bestaande korte lijnen met en ondersteuning van de VKD vinden we belangrijk en zullen we voortzetten.