Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Dorpennetwerk vormt basis voor beleid

Dorpennetwerk vormt basis voor beleid
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun
Nadort André, van de

De structurele contacten met dorps- en wijkvertegenwoordigers, op zowel project- als bestuurlijk niveau, vormen een belangrijke basis voor ons dorpenbeleid. De reguliere overleggen met plaatselijke belangen worden voortgezet en op projectniveau wordt intensief samengewerkt. De dorps- en wijkvertegenwoordigers vormen een belangrijke ingang in onze dorpen en vervullen een belangrijke “ogen en oren” – rol, onmisbaar om goed in te kunnen spelen op lokale ontwikkelingen. Dit vereist van zowel gemeente als dorpen een actieve houding bij het halen en brengen van informatie. Het college vormt door de inzet van gebiedswethouders een laagdrempelig bestuurlijk aanspreekpunt.

Voor de vakafdelingen en externe partners is de dorpencoördinator een aanspreekpunt en partner in het betrekken van onze inwoners bij nieuwe ontwikkelingen.