Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Gebiedswethouders dragen bij aan zichtbaarheid bestuur

Gebiedswethouders dragen bij aan zichtbaarheid bestuur
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun
Nadort André, van de

Het college wil hier actief inhoud aan geven en is zoekende naar de best passende werkvorm. De inzet van gebiedswethouders is een eerste aanzet. De gemeente wil benaderbaar en zichtbaar zijn, korte lijnen hebben en waar mogelijk deze versterken. Vertrouwen over en weer vormt de basis voor succes in de bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden. Door de gebiedswethouders verwachten we een herkenbaar eerste aanspreekpunt te creëren op bestuursniveau voor de plaatselijke belangen en daaraan verbonden partijen.