Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Het bevorderen, stimuleren, subsidiëren en faciliteren van culturele activiteiten in de gemeente

Het bevorderen, stimuleren, subsidiëren en faciliteren van culturele activiteiten in de gemeente
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun
Jongebloed Jack

Culturele activiteiten en het culturele klimaat worden in de gemeente versterkt voor zowel de beoefenaar als de bezoeker. We besteden specifiek aandacht aan de deelname aan amateurkunst. Verder krijgt de doorlopende leerlijn van jeugd en jongeren aan het muziekonderwijs en de deelname daaraan specifieke aandacht. Gezamenlijk met het onderwijsveld wordt gezocht naar een verdere uitbouw van dit programma. Gedacht wordt aan een jaarlijkse presentatie in de vorm van een muziek contest voor alle leerlingen. 

Andere activiteiten met raakvlak naar cultuur zijn:

  • Specifieke ondersteuning en coördinatie ten behoeve van laaggeletterdheid in de gemeente in samenwerking met het Digi-taalhuis van de Bibliotheek. Dit gebeurt in aansluiting op de landelijke ontwikkelingen rondom dit beleidsveld.
  • Het versterken van de culturele samenwerking binnen het Culturele Blok van het Vlechtwerk in Noordwolde.
  • In aansluiting op het succesvolle culturele programma Culturele Hoofdstad 2018 Weststellingwerf de komende jaren inzetten op de legacy (nalatenschap) van dit culturele programma. Weststellingwerf richt zich daarbij op een duurzame versterking en verbreding van de culturele structuur en identiteit.