Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Het combineren van nieuwe initiatieven met bestaande/geplande werkzaamheden blijft een belangrijk uitgangspunt in de samenwerking met de dorpen

Het combineren van nieuwe initiatieven met bestaande/geplande werkzaamheden blijft een belangrijk uitgangspunt in de samenwerking met de dorpen
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun
Nadort André, van de

De gemeente heeft een positieve houding als het gaat om nieuwe initiatieven. De dorpencoördinator speelt een belangrijke rol als eerste aanspreekpunt voor initiatiefnemers. Hij ondersteunt in samenwerking met de vakafdelingen bij het verder brengen van ideeën door de aanwezige deskundigheid van de gemeente of het externe netwerk in te zetten. Het combineren van ideeën en wensen met bestaande/geplande werkzaamheden (werk-met-werk-maken) blijft een belangrijk uitgangspunt in de samenwerking met onze bewoners. Daar waar mogelijk proberen we mee te liften, maar weten we ook hoe gebruik kan worden gemaakt van subsidies, fondsen en bestaande netwerken om initiatieven in een vroeg stadium op te faciliteren. Dit geldt voor zowel initiatieven in het fysieke als sociale domein.