Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Het dorpenfonds als aanjager van initiatieven

Het dorpenfonds als aanjager van initiatieven
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun
Nadort André, van de

Het dorpenfonds heeft in de jaren 2016-2018 zijn nut bewezen als aanjager van initiatieven.  We hebben in de begroting 2019-2022 een structurele verhoging van de voeding van het dorpenfonds tot € 100.000 opgenomen. Naast de belangrijke faciliterende rol van de gemeente, is het dorpenfonds een belangrijk instrument als stimulans voor initiatieven. De gemeente kan met het dorpenfonds snel anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en bijbehorende financiële uitdagingen. Belangrijk effect van het dorpenfonds is dat initiatiefnemers ons in een vroeg stadium benaderen en de samenwerking tussen overheid en samenleving stimuleert. Daarnaast geeft een bijdrage uit het dorpenfonds de initiatiefnemers meer kansen op co-financiering van andere organisaties/fondsen. Het reguliere werkbudget vervult een essentiële rol  om initiatieven en plannen vanuit de dorpen te ontwikkelen en te stimuleren. Dit budget wordt vooral ingezet als “Haarlemmerolie”. Blijft een proces haperen of dreigt een goed idee tussen wal en schip te vallen, dan biedt dit werkbudget uitkomst.