Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

In overleg met de corporaties komen tot prestatie afspraken ten aanzien van renovatie, nieuwbouw en toewijzingsregels van woningen

In overleg met de corporaties komen tot prestatie afspraken ten aanzien van renovatie, nieuwbouw en toewijzingsregels van woningen
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Zonderland Hanneke

In overleg met de corporaties komen tot prestatie afspraken over onder meer onderhoud, herstructurering en nieuwbouw van sociale huurwoningen.
Bij beschikbaar komende bouwlocaties binnen de bebouwde kom onderzoeken wij eerst of de woningbouwcorporaties belangstelling hebben voor de bouw van sociale woningen op deze locatie.
Bij de uitgifte van bouwkavels voor projectmatige bouw houden wij rekening met de actuele vraag naar woningen en de meest recente bevolkings- en huishoudensprognoses.