Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Inkomensregelingen

Inkomensregelingen
Portefeuillehouder
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

Landelijk zien we dat de werkgelegenheid toeneemt. In 2019 verwachten we dat het aantal personen met een bijstandsuitkering hierdoor licht af zal nemen. 

De doelgroep in de bijstand is aan het veranderen. De groep kansrijken doet steeds minder een beroep op de bijstand doordat ze sneller zelf een andere baan vinden. Daarmee verschuift het accent van Dienst in Bedrijf naar het begeleiden van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.