Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Integraal gezondheidsbeleid en omgeving

Integraal gezondheidsbeleid en omgeving
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

  • We blijven gezondheid verbinden aan de omgeving van inwoners. De definitieve Omgevingsvisie van Weststellingwerf bepaalt de mate waarin en op welke wijze we gezondheid meewegen in de fysieke omgeving.
  • Wij nemen gezondheid op in nieuw op te stellen beleidsplannen
  • We onderzoeken of en op welke wijze inkoop en aanbestedingen kunnen bijdragen aan de doelstellingen van ons lokaal gezondheidsbeleid