Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Integratie van vluchtelingen

Integratie van vluchtelingen
Portefeuillehouder
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

De extra instroom van statushouders in onze gemeente betekende een verzwaring van een aantal regie- en uitvoeringstaken. Dit zal ook de komende jaren nog doorwerken. Vanuit het Impulsprogramma wordt er ingezet op de inburgering van vluchtelingen in onze gemeente.