Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Inzetten van professionele mediation bij zwaarder geëscaleerde burenruzies

Inzetten van professionele mediation bij zwaarder geëscaleerde burenruzies
Portefeuillehouder
Nadort André, van de

Waar buurtbemiddeling door vrijwilligers te licht wordt bevonden zal de gemeente professionele bemiddelaars inzetten om te bemiddelen in een zwaar geëscaleerde burenruzie, waarbij de veiligheid van betrokkenen en omgeving in het geding is.