Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun

Het recht op leerlingenvervoer is in de wet vastgelegd. De praktische uitvoering is vastgelegd in de  verordening Leerlingenvervoer.  Op basis van de verordening kunnen ouders van leerlingen die vanwege een zorgbehoefte een speciale school bezoeken, eventueel aanspraak maken op een voorziening leerlingenvervoer. Uitgangspunt is dat leerlingen zo zelfstandig mogelijk reizen; daar waar het kan maken ze gebruik van openbaar vervoer. 

Sinds 2016 werkt de gemeente met een nieuwe werkwijze voor aangepast leerlingenvervoer. Na toekenning van een budget door de gemeente bepalen en regelen ouders en/of verzorgers zelf een taxivervoerder (met TX-keurmerk).  Ook in 2019 blijft deze systematiek gehandhaafd.