Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Nieuwe (digitale) vormen van participatie

Nieuwe (digitale) vormen van participatie
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun
Nadort André, van de

Bewoners(organisaties) worden gestimuleerd om initiatief te nemen, dorpsvisies te maken, projecten te ontwikkelen en draagvlak daarvoor te creëren; de gemeente wil de (denk)kracht van de samenleving benutten ten behoeve van bestaand en nieuw beleid, bewoners op passende wijze adviseren en faciliteren en een breed publiek laten meedenken, meewerken en meebepalen. Het vorm en inhoud geven aan participatie is maatwerk en vraagt de nodige tijdsinzet van onze organisatie. De inzet van nieuwe digitale instrumenten (zoals “Ikpraatmee”) en social media helpt ons bij de invulling van nieuwe vormen van participatie. En daardoor kunnen wij onze bewoners en de eigen organisatie op efficiënte wijze van dienst zijn om draagvlak te creëren.