Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Om de resultaten van de gebiedsteams te kunnen meten, worden nieuwe (kwaliteit)meetinstrumenten ontwikkeld

Om de resultaten van de gebiedsteams te kunnen meten, worden nieuwe (kwaliteit)meetinstrumenten ontwikkeld
Portefeuillehouder
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

Om de resultaten van de gebiedsteams te kunnen meten, worden nieuwe (kwaliteit)meetinstrumenten ontwikkeld.
We kijken goed naar landelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld www.waarstaatjegemeente.nl) en hanteren landelijke standaarden. Verder sluiten we aan bij regionale ontwikkelingen (zoals SDF-systematiek Regionale inkoop jeugd 2018). Ook werken we mee aan een landelijke pilot voor het ontwikkelen van een audit/zelfevaluatie-instrument.

Aan de ene kant werken we aan een betere informatievoorziening. In de aanloop naar en in 2019 ligt hier de nadruk op. Zowel voor management als bestuur moet deze worden verbeterd.
Aan de andere kant werken we aan een terugdringing van de administratieve lastendruk (zoals formulieren) voor inwoners en zorgaanbieders. De verbeterslagen vergen een lange adem. In 2017 is het administratieve berichtenverkeer tussen gemeente en zorgaanbieders verder geoptimaliseerd. In 2018 is een verplichtingenadministratie ingericht waardoor zorgtrajecten (financieel) beter zijn te volgen. Verder is een regionaal administratief ontwikkeltraject ingezet dat sneller inzicht in het verloop en de eindverantwoording per zorgtraject en per zorgaanbieder gaat bieden.