Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Onderwijsachterstandenbeleid

Onderwijsachterstandenbeleid
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun

De gemeente Weststellingwerf is zogenaamd planplichtig ( het maken van een plan) als het gaat om Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB). In 2019 gaat een nieuwe planperiode van 4 kalenderjaren in. Gemeenten ontvangen voor GOAB een specifieke uitkering. De indicatoren voor het bepalen van de hoogte van de specifieke uitkering zijn door het rijk gewijzigd. Hierdoor is er sprake van een evenredige verdeling  van de specifieke uitkering over de gemeenten. Naast leerlingenaantallen, land van herkomst ouders is er een nieuwe indicator;  het aantal kinderen waarvan de ouders gebruik maken van een schuldsaneringstraject.  Ook nieuw is dat jaarlijks de hoogte van de specifieke uitkering wordt bepaald.  Dit kan leiden tot een zowel positieve als negatieve, naar verwachting minimale, financiële afwijking.

Om de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen met een Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aanbod te verstevigen heeft het rijk enkele maatregelen doorgevoerd. De kwaliteitsvoorwaarden hebben betrekking op het taalniveau van de pedagogisch medewerkers, een mix tussen MBO en HBO geschoolde pedagogisch medewerkers.  Ook zal het aantal uren Voorschoolse Educatie worden uitgebreid van 10 uur per week naar 16 uur per week.  Om de kwaliteitsvoorwaarden te kunnen uitvoeren ontvangen gemeenten extra impulsmiddelen.

Op basis van de nieuwe indicatoren en kwaliteitsvoorwaarden wordt voor de periode 2019-2022 een nieuw plan opgesteld. Het plan wordt in OWO-verband opgesteld/afgestemd. De belangrijkste uitgangspunten van het plan zijn 'preventie' en 'het kind centraal'. De uitvoering van GOAB vindt vooral plaats binnen voorschoolse voorzieningen (voorschoolse educatie) en basisonderwijs (vroegschoolse educatie).