Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Ontwikkelen preventief en integraal beleid

Ontwikkelen preventief en integraal beleid
Portefeuillehouder
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

Om het gebiedsteam zo optimaal mogelijk te laten werken, is goede samenwerking in de keten nodig. Dit vraagt om integraal beleid en intensivering van de al bestaande connecties. Met onze ketenpartners willen we eerder aansluiten bij een kind en diens gezin wanneer dit nodig is. De komende periode geven we meer vorm aan het preventief en integraal beleid. Daarbij vinden we ook de inbreng van jongeren belangrijk. We gaan uitzoeken op welke manieren we de jongeren goed kunnen betrekken. We willen weten wat er bij hen leeft en daar aansluiting bij zoeken.