Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Op maatschappelijk niveau draagt sport en bewegen bij aan de leefbaarheid in een dorp of buurt

Op maatschappelijk niveau draagt sport en bewegen bij aan de leefbaarheid in een dorp of buurt
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun
Jongebloed Jack

Sport en bewegen is belangrijk voor al onze inwoners. Het draagt bij aan de leefbaarheid in een dorp of buurt. Sport en bewegen verbindt inwoners en kan bijdragen aan deelname in de samenleving.

De gemeente faciliteert haar inwoners om te kunnen sporten. We hebben goede gemeentelijke sporthallen en zwembaden. Daarnaast geven we sportverenigingen subsidies en maaien we het gras van de sportvelden. We hebben subsidies voor groot onderhoud van sportaccommodaties. Vanuit stichting Leergeld kunnen we kinderen een bijdrage in natura geven als sportdeelname te kostbaar is/wordt.

Sportplatform
Wij ondersteunen de vorming van een gemeentelijk sportplatform. Binnen het sportplatform wordt naast de onderhoudsvraagstukken ook nagedacht over hoe sportverenigingen vitaal kunnen blijven.