Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Participatie en sociale media: iedereen kan meedoen

Participatie en sociale media: iedereen kan meedoen
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun
Nadort André, van de

Participatie
Als gemeente willen we aan de slag met participatie om de kracht van de samenleving te benutten. En draagvlak te creëren voor beleid. Afhankelijk van waar het om gaat, willen we dat inwoners meeweten, meedenken, meewerken of zelfs meebepalen. Vaak vragen we als gemeente veel van dezelfde lokale schouders. Hoe zorgen we ervoor dat we (nieuw) publiek bereiken?
Inwoners willen vooral participeren wanneer het hun eigen woon- en leefomgeving betreft. En wanneer participeren gemakkelijk en leuk is. Wij kunnen dat faciliteren door op zoek te gaan naar een (online) tool om sneller met meer inwoners in gesprek te komen. En die eerlijk inzicht geeft in wat er met de input van de inwoner(s) wordt gedaan. Deze tool kan, onder redactie van de gemeente, ook gebruikt worden door bijvoorbeeld Plaatselijke Belangen.

Het vorm en inhoud geven aan participatie is maatwerk. Het delen van ervaringen maakt dat we leren en handvatten voor participatie krijgen. Want het betrekken van of meedoen met inwoners en ondernemers moet gemakkelijker en gewoner worden.

Sociale media
Bij het ‘met de samenleving’ werken aan beleid en dienstverlening is luisteren naar en interactie met inwoners op sociale media een must. Met onze tool voor monitoring en web-care volgen we online wat er leeft en kunnen we daar actief op in spelen.

Actiepunten voor 2019:

  • Implementatie en inzet van online tool om sneller met meer inwoners in gesprek te komen
  • Ontwikkeling en uitvoering van een social media plan