Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Passend onderwijs

Passend onderwijs
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun

Zorg 0-12 jarigen
Met betrekking tot de uitvoering van passend onderwijs en de aansluiting bij de zorg voor jeugd (0-12 jarigen) in Weststellingwerf is sinds de transities in het Sociaal domein geïnvesteerd in een goede samenwerking tussen kinderopvang, peuteropvang, basisonderwijs en gebiedsteams. Het ontwikkelen van en toeleiden naar onderwijsondersteuning, gecombineerd met zorgondersteuning is hierbij een specifiek aandachtspunt. 

Zorg 12-23 jarigen
Met betrekking tot de uitvoering van passend onderwijs en de aansluiting bij de zorg voor jeugd (12-23 jarigen) in Weststellingwerf is sinds de transities in het Sociaal domein geïnvesteerd in een goede samenwerking tussen het onderwijs en de gebiedsteams Weststellingwerf. Vlechtwerkers jeugd zijn vaak aanwezig binnen de scholen. Het ontwikkelen van en toeleiden naar onderwijsondersteuning gecombineerd met zorgondersteuning is hierbij een specifiek aandachtspunt. Het zijn altijd unieke situaties waarbij het gaat om maatwerk. Uitgangspunt was en is het voorkomen van langdurig thuiszitten door betere signalering (onderwijs) en het bieden van maatwerkondersteuning aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.

In 2019 willen we de aansluiting tussen de beleidsvelden onderwijs en jeugd nog beter op elkaar aansluiten. Hierbij staat het kind centraal en specifiek de vraag naar wat nodig is voor een kind om deel te kunnen nemen aan onderwijs. 

Zie verder collegeprogramma 2018 - 2022 'Versterken ketensamenwerking jeugd'