Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Proactieve aanpak voor participatie

Proactieve aanpak voor participatie
Portefeuillehouder
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

We willen dat inwoners meedoen en participeren. Inwoners met een uitkering zijn verplicht om naar vermogen economisch zelfredzaam te worden. Wij faciliteren dit vanuit de re-integratievoorzieningen die wij in het kader van de Participatiewet kunnen aanbieden. Regulier werk staat voorop, maar lukt dit niet, dan stimuleren wij meedoen in de vorm van bijvoorbeeld een tegenprestatie, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Dienst in bedrijf is ons gemeentelijk re-integratiebedrijf en ondersteunt inwoners bij het vinden van werk. Onze missie is 'samenwerken aan werk'. We hebben inmiddels een start gemaakt met de nieuwe aanbesteding en inkoop van re-integratietrajecten. Met de uitvoering wordt gekeken naar de behoefte van de doelgroep en aan de hand van deze analyse worden trajecten bij aanbieders ingekocht.