Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Sociale werkvoorziening (SW)

Sociale werkvoorziening (SW)
Portefeuillehouder
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

Het bestuur van de GR SW Fryslân en de acht deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de eindrapportage van de werkgroep Herstructurering. Uitgangspunt is dat de herstructurering van het SW-bedrijf voor rekening van het SW-bedrijf zelf komt. De ingestelde stuurgroep is voornemens rond december 2018 te komen met een voorstel voor een nieuwe bestuursstructuur. Eind 2017 is een start gemaakt met Groen in Bedrijf. Hiervoor zijn 34 medewerkers overgenomen van de GR SW Fryslân en deze hebben inmiddels een plek gevonden binnen de organisatie van de gemeente Weststellingwerf.