Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Uitvoering geven aan het besluit Bodemkwaliteit en het daaraan gerelateerde gemeentelijk Bodembeheersplan

Uitvoering geven aan het besluit Bodemkwaliteit en het daaraan gerelateerde gemeentelijk Bodembeheersplan
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

Er wordt uitvoering gegeven aan het Besluit bodemkwaliteit en het daaraan gerelateerde gemeentelijk Bodembeheersplan (beoordelen bodemonderzoeken, toezicht en handhaving).