Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Uitvoering geven aan het gemeentelijk Rioleringsplan

Uitvoering geven aan het gemeentelijk Rioleringsplan
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

Wij geven uitvoering aan de wettelijke verplichting taakveld water (afval-, regen- en grondwater) zoals vastgelegd in het GRP 2016-2020. Naast het reguliere onderhoud worden er diverse projecten uitgevoerd of opgestart.